Elementor #8662

این نوع از پادری های با رویه تمام PVC درجه و پروفیل های  آلومینیومی جهت فضای های بیرون و مخصوص فضاهای سرد که در معرض بارندگی و یخ زدگی میباشند طراحی شده اند . این نوع از پادری آلومینیومی با طراحی منحصر به فرد خود مناسب برای زدایش برف ، خاک و گل و سایر عوامل خارجی چسبیده شده به کف کفش در هنگام ورد به ساختمان ها میباشند . ضخامت این نوع از پادری یک سانت بوده و به همین دلیل توانایی دوام با تردد های متوسط رو به پایین میباشد .